ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων νέων και υπό ίδρυση Τουριστικών επιχειρήσεων που σαν στόχο θα έχουν την ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων ή την επέκταση υφιστάμενων. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης αναμένεται να φτάσει τα 266.600.000  €.

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group σχετικά με το αναμενόμενο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Μονάδων/Κατοικιών και Επέκταση Υφιστάμενων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.