Επιβολή Φόρου Διανυκτέρευσης

Νέες επιβαρύνσεις έρχονται από τις αρχές του 2018 καθότι ακριβαίνει και η διαμονή στα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια με την επιβολή του νέου φόρου που κυμαίνεται από 0,50 λεπτά έως και 4 ευρώ.

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τα νέα μέτρα, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, έδωσε η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η οποία κοινοποίησε αρμοδίως με εγκύκλιό της (ΠΟΛ.1091/2016) τις διατάξεις των άρθρων 53, 55, 56 και 57 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 113 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) ««Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κείμενο της εγκυκλίου:

Άρθρο 53
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής».
Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα ως εξής:

Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

  • 1-2 αστέρων 0,50€
  • 3 αστέρων 1,50€
  • 4 αστέρων 3,00€
  • 5 αστέρων 4,00€

Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα:

  • 1-2 κλειδιών 0,25€
  • 3 κλειδιών 0,50€
  • 4 κλειδιών 1,00€

Ο φόρος επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Ο εν λόγω φόρος δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ως άνω επιχειρήσεις.

Η ισχύς των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από 1.1.2018, για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@energygroup.gr καθώς και στο 210-3822218 | Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ο. Αδαμακάκης