Κατάταξη τουριστικών μονάδων

Σε ότι αφορά την Κατάταξη τουριστικών μονάδων, σας περιγράφουμε παρακάτω πως χρησιμοποιείται ο δικτυακός τόπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.

Η πρόσβαση στο cert.grhotels.gr γίνεται διαδικτυακά μέσω υπολογιστή ή tablet με την χρήση οποιουδήποτε browser πληκτρολογώντας τη διεύθυνση cert.grhotels.gr Ο χρήστης στην πρώτη σελίδα πληροφορείται για τη διαδικασία και τα βήματα έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης και για τους ΦΔΕΕ που έχουν ενταχθεί στο μητρώο του ΞΕΕ.

Τα βήματα για την Κατάταξη τουριτικών μονάδων είναι τα εξής:

1. Εγγραφή στο cert.grhotels.gr

 • Για την εγγραφή νέου χρήστη στο σύστημα επιλέγετε το link «Εγγραφείτε στην υπηρεσία», το οποίο θα βρείτε στο πλαίσιο της Εισόδου.
 • Στη συνέχεια, συμπληρώνετε το Α.Φ.Μ σας και αφού ακολουθήσετε τα βήματα και συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής.
 • Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας γίνεται μέσω του email που θα παραλάβετε μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Θα πρέπει να επιλέξετε στο σχετικό link ενεργοποίησης που περιέχεται στο εν λόγω email.
 • Στην περίπτωση που στον Α.Φ.Μ σας αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα, θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα καταλύματα που σας προτείνει το σύστημα. Αν έχετε ήδη εγγραφεί, θα σας παραπέμψει στο σχετικό link για την ανάκτηση των κωδικών.
 • Για να συνεχίσετε στα επόμενα βήματα είναι απαραίτητο να εισέλθετε στο σύστημα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι μοναδικά για κάθε κατάλυμα.
 • Η είσοδος πραγματοποιείται συμπληρώνοντας τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) στο πλαίσιο Εισόδου.
 • Μετά την είσοδό σας στο σύστημα επιλέξτε από το menu και προχωρήστε με την σειρά στα παρακάτω βήματα.

2. Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης
Στο βήμα αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξετε αν πληροίτε τα κριτήρια κατάταξης για την κατηγορία που επιθυμείτε. Για το σκοπό αυτό ακολουθείστε τις παρακάτω ενέργειες:

 • Επιλέξτε από το menu την επιλογή Έλεγχος Κριτηρίων Κατάταξης
 • Στη συνέχεια επιλέξτε από την φόρμα την κατηγορία Αστέρων ή κλειδιών στην οποία θέλετε να καταταγείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας προσαρμόζονται τα κριτήρια της φόρμας και η απαιτούμενη βαθμολογία. Τα πεδία της φόρμας διακρίνονται σε υποχρεωτικά πεδία και βαθμολογούμενα και κατηγοριοποιούνται σε 13 κατηγορίες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση.
 • Συμπληρώστε για όσα πεδία από τη φόρμα μπορείτε να καλύψετε τις απαιτήσεις και δείτε τι χρειάζεστε ακόμα να καλύψετε για την κατηγορία που επιλέξατε. Για τα κριτήρια στα οποία απαιτείται τεκμηρίωση, το σύστημα σας ενημερώνει στο κάτω μέρος της σελίδας τα Δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτετε για να τα προσκομίσετε στον ΦΔΕΕ.
 • Η συμπλήρωση της φόρμας των κριτηρίων δύναται να αποθηκευθεί προσωρινά, πατώντας το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση και να ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πατώντας το κουμπί Οριστική Αποθήκευση.
 • Στην περίπτωση που δεν καλύπτετε την απαιτούμενη βαθμολογία της κατηγορίας που επιλέξατε και επιλέξετε Οριστική Αποθήκευση, τότε το σύστημα θα αλλάξει την κατηγορία αυτόματα και θα επιλέξει την κατηγορία για την οποία καλύπτετε την απαιτούμενη βαθμολογία.
 • Η Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί, ώστε το σύστημα να σας επιτρέψει να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. Για τις επιλογές σας στη φόρμα των κριτηρίων της αυτοκατάταξης θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ο ΦΔΕΕ. Συνεπώς, η ακριβής συμπλήρωση των κριτηρίων θα βοηθήσουν τον ΦΔΕΕ, ώστε να προετοιμάσει σωστά τη διαδικασία της επιθεώρησης.

3. Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων
Σε αυτό το βήμα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των κριτηρίων που έχετε επιλέξει στο προηγούμενο βήμα.
Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τα συγκεντρώσετε και να τα διαθέσετε στον ΦΔΕΕ που θα επιλέξετε στο επόμενο βήμα.

4. Επιλογή και συμβασιοποίηση με τον ΦΔΕΕ
Στο βήμα αυτό ενημερώνεστε για τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΞΕΕ και έχουν διαπιστευθεί κατά την οικεία διαδικασία από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Εξωσυστημικά επιλέγετε το Φορέα που θέλετε να συνεργαστείτε και συμβασιοποιείται μαζί του το Έργο του ελέγχου και την επιθεώρησης για την έκδοση της σχετικής τεχνικής έκθεσης και τη βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης.

5. Υποβολή αίτησης κατάταξης
Στο βήμα αυτό και αφού έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τα προηγούμενα βήματα, ξεκινά η υποβολή της αίτησης κατάταξης προς το ΞΕΕ.
Με την υποβολή της αίτησης αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών που ορίζει η νομοθεσία για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης και έκδοσης της Τεχνικής Έκθεσης και της βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης από τον ΦΔΕΕ.

 • Επιλέξτε από το menu την επιλογή Αίτηση Κατάταξης.
 • Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία που αφορούν το κατάλυμα ( τίτλος, δυναμικότητα), τα στοιχεία της εκμετάλλευσης και την κατηγορία κατάταξης. Απαιτείται μόνο να μεταφορτώσετε τα δικαιολογητικά όπως το ΕΣΛ και τη σύμβαση με τον ΦΔΕΕ.
 • Στη συνέχεια επιλέγετε από την λίστα το ΦΔΕΕ με τον οποίο έχετε συμβασιοποιήσει το το Έργο του ελέγχου και της επιθεώρησης και τέλος
 • υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά προς το ΞΕΕ και ενημερώνεστε για το ποσό του παραβόλου και τον τρόπο πληρωμής του, καθώς επίσης και για τον κωδικό αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή της αίτησης ενημερώνεστε αυτόματα με email μέσω του συστήματος με τα στοιχεία της αίτησης, όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, ο κωδικός πληρωμής και ο κωδικός της αίτησης που θα σας ζητηθεί κατά την αυτοψία από τον Επιθεωρητή.

6. Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΦΔΕΕ
Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της υπηρεσίας, το ΞΕΕ σε συνεργασία με το ΕΣΥΔ και τους εμπλεκόμενους φορείς επιδίωξε τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του μηχανισμού ελέγχου της κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά, ώστε αυτός να διενεργείται από τους διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ΦΔΕΕ με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και διαφάνεια.

Το σύστημα ελέγχου που επιλέχθηκε στηρίζεται σε παγκόσμιο πρότυπο (ISO 17065:2012), με το οποίο είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν οι ΦΔΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η υπό αξιολόγηση επιχείρηση μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ότι θα ελεγχθεί από επιθεωρητή ή ομάδα επιθεωρητών τους οποίους έχει εγκρίνει πιο πριν, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, με τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό, με εμπιστευτικότητα σχετικά με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και με ομοιόμορφο τρόπο σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Προβλέπονται μάλιστα και διαδικασίες ενστάσεων, επίλυσης διαφορών και παραπόνων, οι οποίες εξετάζονται με αντικειμενικό τρόπο.

Ο ΦΔΕΕ ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος για την ανάθεση του Έργου του ελέγχου και της επιθεώρησης και ορίζει την ημερομηνία αυτοψίας και τον Επιθεωρητή. Για την ημερομηνία της αυτοψίας ενημερώνεστε αυτόματα από το σύστημα μέσω email, καθώς επίσης και από το λογαριασμό σας στο σύστημα, επιλέγοντας από το menu την επιλογή Κατάσταση Αίτησης. Η επιθεώρηση που θα γίνει κατά την αυτοψία από τον Επιθεωρητη του ΦΔΕΕ έχει ως στόχο την επιβεβαίωση/συμπλήρωση των στοιχείων της αυτοαξιολόγησης την οποία έχετε κάνει.

7. Παρακολούθηση της διαδικασίας και πληρωμή του παραβόλου
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για την πορεία εξέλιξης της αίτησής σας μέσω του λογαριασμού σας στο σύστημα, επιλέγοντας από το menu την επιλογή Κατάσταση Αίτησης.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

 • την τρέχουσα κατάσταση της αίτησής σας
 • το ποσό του παραβόλου, τον κωδικό πληρωμής του παραβόλου και την εκκαθάριση της πληρωμής σας
 • το ιστορικό της εξέλιξης της αίτησής σας
 • Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της επιθεώρησης από τον ΦΔΕΕ και την υποβολή μέσω του συστήματος της Τεχνικής Έκθεσης και της Βεβαίωσης Συνδρομής των Προϋποθέσεων Κατάταξης ξεκινά η προθεσμία των 20 ημερών που ορίζει η νομοθεσία για την έκδοση από το ΞΕΕ του Πιστοποιητικού κατάταξης του καταλύματος σε αστέρια ή κλειδιά.

Το ΞΕΕ θα αποστείλει το Πιστοποιητικό Κατάταξης στην αρμόδια Π.Υ.Τ και θα το κοινοποιήσει και στον εκμεταλλευτή του καταλύματος.

Για οτιδήποτε νεότερο ανακοινωθεί από το ΞΕΕ για την Κατάταξη τουριστικών μονάδων, θας σας κρατάμε ενήμερους