Νέο ISO 14001:2015

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2015 είναι διαθέσιμη στην Ελληνική γλώσσα η νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 14001, η πιστοποίηση βάση του οποίου δίνει μόρια σε σχέση με την Κατάταξη τουριστικών μονάδων.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  1. Άλλαξε η παραγραφοποίηση (νέα αρίθμηση)
  2. Προστέθηκαν νέες παράγραφοι
  3. Πλέον όλα τα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης θα έχουν την ίδια δομή (οπότε θα είναι ευκολότερη η Ενοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης διαφόρων ISO)
  4. Περιβαλλοντική αειφορία
  5. Ρίσκα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με ευκαιρίες και απειλές
  6. Αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για την ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Διαδικασιών που απαιτούν τα σχετικά ΦΕΚ Κατάταξης τουριστικών μονάδων, αφού περιγράφονται πολλές τέτοιες Διαδικασίες παροχής υπηρεσιών σε μία τέτοια Περιβαλλοντική τεκμηρίωση
  7. Είναι αναγκαία πλέον η αναγνώριση, η διαχείριση και η ελαχιστοποίηση των ρίσκων (risk analysis)
  8. Η εσωτερική και η εξωτερική επικοινωνία πλέον αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς και η περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού
  9. Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι γίνονται πιο περιγραφικοί και αναλυτικοί. Πρέπει να αναφέρονται οι εμπλεκόμενοι, οι απαιτούμενοι πόροι και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης
  10. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική επάρκεια

Αναφορικά με την Κατάταξη τουριστικών μονάδων, τονίζουμε ότι, η εγκατάσταση και πιστοποίηση ενός τέτοιου Συστήματος, πριμοδοτείται με 200 μόρια στα Ξενοδοχεία και με 150 μόρια στα Ε.Ε.Δ.Δ.

Αναφορικά με την Κατάταξη τουριστικών μονάδων (Ξενοδοχεία) μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ, ενώ για Ενοικιαζόμενα-Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (Ε.Ε.Δ.Δ) μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ.

Το νέο πρότυπο διατίθεται από τον ΕΛΟΤ στην τιμή των 70 € συν ΦΠΑ.