ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Ε.Δ.Δ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

Τα κριτήρια κατάταξης των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ), έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α αρ. 12868 (ΦΕΚ 3119/Β-31/07/2018).

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις Ε.Ε.Δ.Δ, οι οποίες έχουν καταταγεί με βάση προϊσχύσαντα σύστηματα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31.12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Τα Ε.Ε.Δ.Δ  κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες Κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση και τις υποχρεωτικές προδιαγραφές του Παραρτήματος αυτής των καταλυμάτων του ενός (1) κλειδιού.

Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως 30 Δωματίων κατά το μέγιστο και δύνανται να αναπτύσσονται και σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62). Οι επιχειρήσεις Ε.Ε.Δ.Δ κατηγορίας 5 κλειδιών, Δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον ένα δωμάτιο – τουλάχιστον δύο κλινών – για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Εξαιρούνται τα κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (χαρακτηρισμένα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :Λόγω του επικείμενου φόρτου (εκ νέου Κατάταξη όλων των Ε.Ε.Δ.Δ πανελληνίως, και λόγω του περιορισμένου αριθμού πιστοποιημένων εταιρειών) η δυσκολία στο να ολοκληρωθεί έκαστη Κατάταξη έως τις 31.12.2019, είναι δεδομένη.

Καταλήγοντας, για την Τήρηση των ως άνω Χρονοδιαγραμμάτων θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα από τους επιχειρηματίες / ιδιοκτήτες, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως και χωρίς απρόβλεπτες δυστοκίες.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνηση / απορία μη διστάσετε να καλέσετε στην Εταιρείας μας.