Νέα Κατάταξη στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης (Gatto Perso)

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς άλλη μία Οριστική Κατάταξη Τουριστικής Μονάδας, και συγκεκριμένα του Gatto Perso με τρία (03) Κλειδιά. Σημειώνεται επιπλέον ότι, αποτελεί αποτελεί την πρώτη πιστοποιημένη Μονάδα σε Διατηρητέο κτίριο στην Ελλάδα. Η Μονάδα αυτή βρίσκεται στην οδό Μητσαίων 10, 546 31 στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε θερμά, τόσο τους Ιδιοκτήτες όσο και τους Μηχανικούς της Επιχείρησης για την άμεση συνδρομή τους καθ΄όλη την διάρκειας της Διαδικασίας.