Νέα Κατάταξη στην Ζάκυνθο (Park hotel)

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς άλλη μία Οριστική Κατάταξη Τουριστικής Μονάδας, και συγκεκριμένα του Park hotel με τέσσερα (04) Αστέρια.

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιοκτήτη κύριο Γρηγοριάδη και τους συνεργάτες του, για τον ιδιαίτερο ζήλο και τυπικότητα που επέδειξαν σε όλη την Διαδικασία Ελέγχου.