Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης 5στερου Ξενοδοχείου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς άλλη μία Οριστική Κατάταξη (Αναβάθμιση) Τουριστικής Μονάδας, και συγκεκριμένα του Ξενοδοχείου Αρχιπέλαγος στην Κατηγορία των Πέντε (05) Αστέρων.

Η Μονάδα αυτή βρίσκεται στην περιοχή Καλό Λιβάδι στην Νήσο Μύκονο.

Ευχαριστούμε θερμά, τόσο τους Ιδιοκτήτες όσο και τους Μηχανικούς της Επιχείρησης για την άμεση συνδρομή τους καθ΄όλη την διάρκειας της Διαδικασίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων νέων και υπό ίδρυση Τουριστικών επιχειρήσεων που σαν στόχο θα έχουν την ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων ή την επέκταση υφιστάμενων. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης αναμένεται να φτάσει τα 266.600.000  €.

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group σχετικά με το αναμενόμενο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Μονάδων/Κατοικιών και Επέκταση Υφιστάμενων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 ”ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» στοχεύει στην ενίσχυση φυσικών και νομικών προσώπων ή ομάδων για την μετατροπή ή διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίζεται μεταξύ 24/01/2017 και 22/02/2017. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 443.000.000,00€ και κατανέμεται σε δύο (2)Υπομέτρα ως κάτωθι:

  • Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (100.000.000,00 €)
    • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
    • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

  • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (343.000.000,00 €)
    • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
    • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το νέο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.