Σήμανση Eco label για Τουριστικά Καταλύματα

Σε ότι αφορά την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων, η απόκτηση σήματος κατά Eco label, βοηθάει σημαντικά στην βαθμολογία ενός καταλύματος (αποδίδει 200 μόρια στα Ξενοδοχεία και 150 μόρια στα Ενοικιαζόμενα-Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα).

Για την σήμανση αυτή, απαιτούνται να ικανοποιούνται κάποια κριτήρια, με τα οποία το Κατάλυμα επιτυγχάνει άμεσα την μείωση της Περιβαλλοντικής επιβάρυσνης και έμμεσα την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Για την επίτευξη της πιστοποίησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πριμοδότηση της Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

  1. Συντάσεται ο πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα αποδεικτικά συμμόρφωσης με τα αιτούμενα κριτήρια και υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (Α.Σ.Α.Ο.Σ).
  2. Το Α.Σ.Α.Ο.Σ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την κάλυψη των κριτηρίων και απονέμει το Οικολογικό Σήμα

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
2. Άνθρακας και βαρέα κλάσματα πετρελαίου.
3. Απόδοση και παραγωγή θερμότητας.
4. Κλιματισμός.
5. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
6. Μόνωση παραθύρων.
7. Διακοπή λειτουργίας της θέρμανσης ή του κλιματισμού.
8. Διακοπή φωτισμού.
9. Ενεργειακώς αποδοτικοί λαμπτήρες.
10. Εξωτερικές συσκευές θέρμανσης.
11. Παροχή νερού για βρύσες & ντους.
12. Κάλαθοι απορριμμάτων στα αποχωρητήρια.
13. Απόπλυση ουρητηρίων.
14. Αλλαγή πετσετών & σεντονιών.
15. Ορθή απομάκρυνση των λυμάτων.
16. Απολυμαντικά.     Απορρίμματα.
17. Διαχωρισμός απορριμμάτων από τους επισκέπτες.
18. Διαχωρισμός απορριμμάτων.
19. Αναλώσιμα προϊόντα μιας χρήσης.
20. Συσκευασίες πρωινού.
21. Απαγόρευση καπνίσματος σε κοινόχρηστους χώρους.
22. Δημόσιες συγκοινωνίες.
23. Συντήρηση και επισκευές λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.
24. Καθορισμός περιβαλλοντικής πολιτικής και προγράμματος δράσης.
25. Κατάρτιση προσωπικού.
26. Πληροφόρηση των επισκεπτών.
27. Στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
28. Συγκέντρωση άλλων δεδομένων.
29. Πληροφορίες που εμφαίνονται στο οικολογικό σήμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
30. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
31. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
32. Ενεργειακή απόδοση λέβητα.
33. Εκπομπές ΝΟx από τους λέβητες.
34. Τηλεθέρμανση.
35. Συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
36. Αντλία θερμότητας.
37. Ανάκτηση θερμότητας.
38. Ρύθμιση θερμοκρασίας.
39. Έλεγχοι ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
40. Κλιματισμός.
41. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κλιματισμού και συστημάτων θέρμανσης.
42. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
43. Ενεργειακή απόδοση ψυγείων, φούρνων, πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων ρούχων, περιστροφικών στεγνωτηρίων και εξοπλισμού γραφείου.
44. Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών και μαλλιών με αισθητήρα απόστασης.
45. Σημείο τοποθέτησης ψυγείου.
46. Αυτόματος διακόπτης φωτισμού στα δωμάτια των επισκεπτών.
47. Χρονοδιακόπτης σάουνας.
48. Θέρμανση πισίνας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
49. Αυτόματοι διακόπτες φωτισμού.
50. Χρήση βρόχινου και ανακυκλωμένου νερού.
51. Αυτόματα συστήματα ποτίσματος των εξωτερικών χώρων.
52. Παροχή νερού από τις βρύσες και τις κεφαλές των ντους.
53. Απόπλυση αποχωρητηρίων.
54. Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια πιάτων.
55. Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια ρούχων.
56. Θερμοκρασία και παροχή νερού από τις βρύσες.
57. Χρονοδιακόπτες καταιονιστήρων.
58. Κάλυμμα πισίνας.
59. Αποπάγωση.
60. Ενδείξεις σκληρότητας του νερού.
61. Εξοικονόμηση νερού στα ουρητήρια.
62. Χρήση αυτόχθονων φυτών για νέα φύτευση σε εξωτερικούς χώρους.      Απορρυπαντικά και Απολυμαντικά
63. Απορρυπαντικά.
64. Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
65. Υποστήριξη εναλλακτικών μέσων έναντι των τεχνητών μέσων αφής ψησταριάς.
66. Πισίνες: Δόση απολυμαντικού ή φυσικές/οικολογικές πισίνες.
67. Μηχανικός καθαρισμός.
68. Οικολογικοί κήποι.
69. Εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.
70. Λιπασματοποίηση.
71. Δοχεία αναψυκτικών μιας χρήσης.
72. Διάθεση λιπών/ ελαίων.
73. Χρησιμοποιημένα υφάσματα, έπιπλα & άλλα προϊόντα.
74. Εξωραϊσμός της στέγης.
75. Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση.
76. Απαγόρευση καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια.
77. Ποδήλατα.
78. Υπηρεσία μεταφοράς επισκεπτών.
79. Επιστρεφόμενες ή επαναπληρώσιμες φιάλες.
80. Χρήση επαναφορτιζόμενων προϊόντων.
81. Προϊόντα χαρτιού.
82. Μη αναλώσιμα αγαθά διαρκείας.
83. Τρόφιμα τοπικής παραγωγής.
84. Οργανικά τρόφιμα.
85. Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.
86. Καταχώρηση υπό το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή πιστοποίηση ISO του τουριστικού καταλύματος.
87. Καταχώρηση EMAS ή πιστοποίηση ISO των προμηθευτών.
88. Συμμόρφωση των υπεργολάβων με τα υποχρεωτικά κριτήρια.
89. Μετρητές ενέργειας και νερού.
90. Πρόσθετες περιβαλλοντικές ενέργειες.

Σε ότι αφορά την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων, η απόκτηση του σήματος Eco label πρέπει να προηγηθεί της Επίσημης Αξιολόγησης Κατάταξης (προκειμένου να υπάρξει το αντίστοιχο όφελος μοριοδότησης).