Έλεγχος εγγράφων και δειγματοληψία

Έλεγχος εγγράφων πριν την Κατάταξη Τουριστικών Μονάδων

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνει ο Φορέας Πιστοποίησης πριν την οποιαδήποτε ενέργεια η οποία συνδέεται με την Κατάταξη Τουριστικών Μονάδων, είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αυτά είναι:

  1. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) εν ισχύ (νέα και υφιστάμενα). Χωρίς Ε.Σ.Λ δεν διενεργείται Επιθεώρηση και Κατάταξη.
  2. Το ερωτηματολόγιο το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της Νομοθεσίας συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία αστεριών ή κλειδιών
  3. Το σύνολο των τελικών κατόψεων εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή στις οποίες αποτυπώνονται οτιδήποτε αποτελεί κριτήριο κατάταξης
  4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα που να αποδεικνύουν την πλήρωση κριτηρίων κατάταξης
  5. Νόμιμη διαδικασία σύμβασης μεταξύ Φ.Π και Ιδιοκτήτη καταλύματος

Κλιμακωτή Δειγματοληψία Δωματίων για υφιστάμενα και νέα καταλύματα

deigmatolipsia-1

deigmatolipsia-2